IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay.

02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay.

by TRAN VAN DIEP - 18:37 18/09/2019 5,239 Views

Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay.

Bước 1 : Bất XAMPP và bất apache và mysql

Bước 2 : Tạo dự án Laravel -> Gõ lệnh sau 


composer create-project --prefer-dist laravel/laravel gokisoft

Bước 3 : Bật trình duyệt web và mớ link sau

http://localhost/gokisoft/public

Bình luận
Đã sao chép!!!