IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức

by GokiSoft.com - 18:52 30/10/2021 2,794 Lượt Xem

Dự án ứng dụng OAuth2 - Passport - Single Sign On trong dự án Tin Tức

Vui lòng tham khảo mã nguồn tại link sau

https://github.com/tranvandiep/OAuth2-SigleSignOn

https://github.com/tranvandiep/OAuth2-SigleSignOn

Hình ảnh dự án trên github


Các bước cài đặt dự án

1. Clone dự án từ link github trên vào folder xampp/htdocs

Ví dụ: bài clone vào thư mục sau: C:\xampp\htdocs\sso

2. database => Chứa toàn bộ CSDL (database) của dự án. Thực hiện import vào CSDL mysql

- Tạo CSDL dữ liệu auth2 => thực hiện import file database/oauth2.sql

- Tạo CSDL dữ liệu auth2_website => thực hiện import file database/oauth2_website.sql

3. Thực hiện start dự án trên

- Vào cmd > cd C:\xampp\htdocs\sso

- Thực hiện start server OAuth2 bằng cách sau

cmd > cd C:\xampp\htdocs\sso\oauth2

Thực hiện lệnh như hình sau


Giao diện web demo


Click vào đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập


Sau khi đăng nhập => Vui trong truy cập vào trang quản trị để thực hiện cấu hình OAuth2 - Passport Single Sign On như hình sau

Hoàn thành phần start server và cài đặt xong cấu hình

Start dự án web khác

cmd > C:\xampp\htdocs\sso\website


Thực hiện cài đặt thông tin kết nối server


Sau đó click vào Connection button

Làm theo các màn hình sau


Bạn có thể sử dụng dự án mẫu trên. Sau phát triển thành các chức năng bạn mong muốn.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!