IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức

by GokiSoft.com - 17:18 12/04/2021 2,266 Lượt Xem

Dự án ứng dụng OAuth2 - Passport - Single Sign On trong dự án Tin Tức

Vui lòng tham khảo mã nguồn tại link sau

https://github.com/tranvandiep/OAuth2-SigleSignOn

https://github.com/tranvandiep/OAuth2-SigleSignOn

Hình ảnh dự án trên github


Các bước cài đặt dự án

1. Clone dự án từ link github trên vào folder xampp/htdocs

Ví dụ: bài clone vào thư mục sau: C:\xampp\htdocs\sso

2. database => Chứa toàn bộ CSDL (database) của dự án. Thực hiện import vào CSDL mysql

- Tạo CSDL dữ liệu auth2 => thực hiện import file database/oauth2.sql

- Tạo CSDL dữ liệu auth2_website => thực hiện import file database/oauth2_website.sql

3. Thực hiện start dự án trên

- Vào cmd > cd C:\xampp\htdocs\sso

- Thực hiện start server OAuth2 bằng cách sau

cmd > cd C:\xampp\htdocs\sso\oauth2

Thực hiện lệnh như hình sau


Giao diện web demo


Click vào đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập


Sau khi đăng nhập => Vui trong truy cập vào trang quản trị để thực hiện cấu hình OAuth2 - Passport Single Sign On như hình sau

Hoàn thành phần start server và cài đặt xong cấu hình

Start dự án web khác

cmd > C:\xampp\htdocs\sso\website


Thực hiện cài đặt thông tin kết nối server


Sau đó click vào Connection button

Làm theo các màn hình sau


Bạn có thể sử dụng dự án mẫu trên. Sau phát triển thành các chức năng bạn mong muốn.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!