IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP
× 1) Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel 2) Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel 3) Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel 4) Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel 5) [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel 6) Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel 7) Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel 8) Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel 9) Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel 10) Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel 11) Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel 12. Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:00 15/07/2020 1,210 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế website gồm các bảng sau

Bảng môn học : id tự tăng, tên môn học

Bảng câu hỏi: id tự tăng, id môn học, câu hỏi, option1, option2, option3, option4, đáp án đúng, ngày tạo, ngày update (mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng)

Yêu cầu thiết kế chức năng.

- Tạo trang quản trị cho phép tạo môn học và thêm câu hỏi

- Trang chủ => Hiển thị button => người dùng click vào sẽ hiển thị ra trang danh sách môn học => Khi người dùng click chọn môn học => Chuyển sang trang làm bài test

Trang làm bài test => Hiển thị ngẫu nhiên 20 câu hỏi. Sau khi hoàn thành bài thi => ứng viên submit => ra màn hình kết quả số câu đúng/tổng câu hỏi và % kết quả.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!