IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Source Code Chia Sẻ

[Video][Laravel] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3 Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Share Code] Nội dung bài học truyền dữ liệu Controller tới View + GET/POST trong laravel - Lớp T1907A [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Share Code] - Video - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Share Code] - Video - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Video - Tìm hiểu Auth trong Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

by GokiSoft.com - 15:00 15/07/2020 33,714 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế website gồm các bảng sau

Bảng môn học : id tự tăng, tên môn học

Bảng câu hỏi: id tự tăng, id môn học, câu hỏi, option1, option2, option3, option4, đáp án đúng, ngày tạo, ngày update (mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng)

Yêu cầu thiết kế chức năng.

- Tạo trang quản trị cho phép tạo môn học và thêm câu hỏi

- Trang chủ => Hiển thị button => người dùng click vào sẽ hiển thị ra trang danh sách môn học => Khi người dùng click chọn môn học => Chuyển sang trang làm bài test

Trang làm bài test => Hiển thị ngẫu nhiên 20 câu hỏi. Sau khi hoàn thành bài thi => ứng viên submit => ra màn hình kết quả số câu đúng/tổng câu hỏi và % kết quả.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!