IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL

Ôn Tập Thi Lý Thuyết

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 01 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 02 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 03 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 04 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 05 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 06 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 07
Trang Chủ SQL Server/MySQL [Examination] Thiết kế CSDL khu vui chơi CityKids

[Examination] Thiết kế CSDL khu vui chơi CityKids

by GokiSoft.com - 15:06 06/06/2023 1,944 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế hệ thống CSDL cho dự án của công ty cổ phẩn giải trí CityKids với các yêu cầu sau

1) Tạo CSDL đặt tên CityKids

2) Tạo bảng sau

- Bảng quản lý Zone: gồm trường khóa chính tự tăng id, tên zone

- Bảng quản lý trò chơi: trường khóa chính tự tăng id, tên trờ chơi, zone_id -> foreign key, price, type (0: Khu vui chơi của CityKids, 1: Hợp tác với đối tác bên ngoài), percent: float (% triết khấu mà đối tác trả cho CityKids)

- Bảng quản lý của hàng: id tự tăng, tên quầy, zone_id -> foreign key, company_name -> Tên cty thuê địa điểm đặt

- Bảng quản lý đồ uống: id tự tăng, tên nước uống, giá, id cửa hàng

- Bảng quản lý ticket: id tự tăng, giá vé, ngày mua, id trờ chơi -> foreign key (để trống -> Loại vé vào cửa)

- Bảng quản lý orders: id tự tăng, id đồ uống -> foreign key, ngày  mua, price, num

Yêu cầu: Thiết kế các bảng trên + thêm dữ liệu

- Xem thông tin trờ chơi: tên zone, tên trờ chơi, giá, type, percent

- Tinh tiền thu được theo từng trờ chơi theo ngày cụ thể, tiền thu được của đối tác và của CityKids

- Tính doanh thu đc của từng của hàng dịch vụ

- Tạo trigger cho phép xóa thông tin 1 đồ uống

- Tạo trigger không cho sửa thông tin giá vé trong bản ticket

Bình luậnĐã sao chép!!!