IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL

Ôn Tập Thi Lý Thuyết

[Examination] Ly Thuyet SQL Server 01 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 02 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 03 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 04 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 05 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 06 [Examination] Ly Thuyet SQL Server 07
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Viết nghiệp vụ cho quản lý khách sạn - Khóa học SQL Server

Bài tập - Viết nghiệp vụ cho quản lý khách sạn - Khóa học SQL Server

by GokiSoft.com - 19:56 12/04/2022 1,474 Lượt Xem

Sử dụng kết quả bài sau để viết nghiệp vụ chương trình

[Video] Phân tích hệ thống CSDL Quản Lý Khách Sạn - Khóa học SQL Server - C2108L


Yêu cầu:

1) Thêm dữ liệu cho các bảng trên -> Mỗi bảng 5 bản ghi

2) Xem thông tin khách hàng đã tới khách sạn gồm: tên, sđt, ngày checkin, checkout, mã phòng tìm theo customer_id -> Sử dụng proc

3) Xem danh sách khách hàng tới khách sạn: tên, sđt, ngày checkin, checkout, mã phòng tìm theo booking_id -> sử dụng proc

4) Tính tổng tiền sử dụng đặt phòng theo booking_id

5) Tính tổng tiền sử dụng dịch vụ theo booking_id

6) Tính tổng tiền đặt phòng và dịch vụ theo booking_id

7) Tính tổng chi phí sử dụng dịch vụ của từng khác hàng: thông tin hiển thị gồm tên, sđt, tổng tiền
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!