By GokiSoft.com| 19:40 19/01/2022|
SQL Server/MySQL

Phân tích hệ thống CSDL Quản Lý Khách Sạn - Khóa học SQL Server

Khách sạn Hanoi muốn có một ứng dụng để giúp nhà quản lý và nhân viên lễ tân thực hiện những công việc hằng ngày tại khách sạn. Ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các công việc sau:
+ Tìm kiếm các phòng theo yêu cầu của khách hàng
+ Đặt phòng cho khách
+ Làm thủ tục checkin
+ Làm thủ tục checkout
+ Thống kê: khách hàng, tần suất đặt phòng, doanh thu, v.v.

Yêu cầu:
Tạo CSDL trên & thiết kế diagram cho CSDL
Tags:

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)