IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Hướng dẫn active tài khoản root trong phpmyadmin - ubuntu & linux

Hướng dẫn active tài khoản root trong phpmyadmin - ubuntu & linux

by GokiSoft.com - 17:29 30/10/2021 2,341 Lượt Xem

Hướng dẫn cài đặt tài khoản root để truy cập vào phpmyadmin

Khi cài đặt phpmyadmin trên ubuntu. Thường sau khi cài đặt bạn sẽ không thể login vào phpmyadmin bằng tài khoản root.

Màn hình lỗi


Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện fix lỗi trên

# Thực hiện gõ lệnh

mysql -u root

# Thiết lập mật khẩu cho tài khoản root

UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('mật khẩu') WHERE user = 'root';

# Thiết lập active tài khoản root để login vào phpmyadmin

UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE user = 'root';

# Thực hiện refresh để phpmyadmin nhận tài khoản

FLUSH PRIVILEGES;

# Thoát mysql

exit

# Reset mysql & apache

sudo systemctl restart apache2

Finish

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!