IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server
× 1) Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server 2) Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server 3) Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server 4) SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server 5. Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server 6) Thiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server 7) Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server 8) [SQL Server] Quản lý sinh viên - create, alter, insert, select, ..., view, stored trong SQL Server 9) Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server 10) [SQL Server] Quản lý sản phẩm - Lập trình SQL Server 11) Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL 12) Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL 13) Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL 14) Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server 15) Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 21:59 11/08/2020 1,284 Lượt Xem

Tạo bang tên là hotel gồm các thuộc tính

- id : trường khóa chính tự tăng
- tên khách sạn
- địa chỉ khách sạn
- diện tích
- chủ sở hữu khách sạn
Tạo bảng Room gồm các thuộc tính
- room_no : trường khóa chính
- id_hotel khóa ngoài liên két vs bảng hotel
- diện tích
- loại phòng
- floor : phòng thuộc tầng mấy của KH
Tạo bảng book gồm các thuốc tính
- id : khóa chính tự tăng
- room_no : khóa ngoài liên kết vs bảng Room
- ngày đặt phòng
- ngày trả phòng
- số lượng người ở

Yêu cầu thiết kế

1) Tạo CSDL dữ liệu và các bảng trên

2) Hiển thị thông  tin khách sạn gồm các trường : Tên KS, địa chỉ, mã phòng, loại phòng, tầng

    2.1) Tất cả các dữ liệu

    2.2) Chỉ những phòng có diện tích 30 m2 trở lên

3) Thống kê theo dữ liệu : Tên KS, địa chỉ, số phòng

    - Tất cả

    - Số phòng > 5

4) Thông kê theo dữ liệu : Tên KS, địa chỉ, diện tích phòng lớn nhất

5) Thông kê theo dữ liệu : Tên KS, địa chỉ, diện tích phòng nhỏ nhất

6) Thông kê theo dữ liệu : Tên KS, địa chỉ, tổng diện tích của tất cả các phòng

7) Thông kê theo dữ liệu : Tên KS, địa chỉ, diện tích trung bình của từng phòng

8) Thông kê theo dữ liệu : Tên KS, địa chỉ, khách sạn ko có phòng nào.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!