IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP PHP Constants - Hằng số

PHP Constants - Hằng số

by GokiSoft.Com - 21:57 05/06/2020 2,325 Lượt Xem

Các hằng số giống như các biến ngoại trừ một khi chúng được xác định, chúng không thể thay đổi.


PHP Constants - hằng số

Giá trị hằng số không thể thay đổi trong tập lệnh.

Tên hằng hợp lệ bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới (không có ký tự $ trước tên hằng số).

Note: Không giống như các biến, hằng được tự động là biến toàn cầu trên toàn bộ tập lệnh.


Tạo một hằng số

Để tạo một hằng số, sử dụng hàm define() .

Syntax

define(name, value, case-insensitive)

Các tham số:

  • name: Chỉ định tên của hằng
  • value: Chỉ định giá trị của hằng
  • case-insensitive: Chỉ định xem tên hằng có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không. Mặc định là false

Ví dụ

Tạo một hằng với case-sensitive (trường hợp có phân biệt chữ hoa chữ thường) - thường tên các hằng viết in hoa:

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");
echo GREETING;
?>


Ví dụ

Tạo một hằng với case-insensitive (Tên hằng không phân biệt chữ thường chữ hoa):

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!", true);
echo greeting;
?>


PHP Constant Arrays - Mảng hằng

Trong PHP7, bạn có thể tạo một mảng hằng sử dụng hàm define().

Ví dụ

Tạo một mảng hằng:

<?php
define("cars", [
  "Alfa Romeo",
  "BMW",
  "Toyota"
]);
echo cars[0];
?>


Các hằng là biến Global

Ví dụ

Ví dụ này sử dụng hằng số bên trong hàm, ngay cả khi nó được định nghĩa bên ngoài hàm:

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");

function myTest() {
  echo GREETING;
}
 
myTest();
?>

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!