IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet
× 1) Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet 2) Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet 3) Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet 4) Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet 5) Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet 6. Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet 7) Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet 8) Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet 9) Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet 10) Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet 11) Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet 12) Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet 13) Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet 14) Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet 15) Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet 16) Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet

Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:28 10/08/2020 1,293 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx +c = 0

Yêu cầu:

Tạo Servlet : PTB2Servlet

Route: giai-phuong-trinh-bac-2

JSP Page: index.jsp

JSP page => tạo 1 form nhập các giá trị của a, b, c => Khi người dùng click vào tính toán => gửi yêu cầu lên server. Thực hiện tính toán và in kết quả ra màn hình

Yêu cầu lưu lại lịch xử tính toán : Hiển thị lịch xử đó trên trang index.jsp

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!