IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet
× 1) Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet 2) Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet 3) Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet 4) Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet 5) Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet 6) Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet 7) Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet 8) Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet 9) Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet 10) Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet 11) Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet 12) Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet 13) [Share Code - Video] Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet 14) Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet 15) Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet 16. Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet

Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:22 31/08/2020 1,316 Lượt Xem

- Tạo CSDL đặt tên là : bookmanagement gồm các bảng sau

Bảng Author gồm các trường : Tên tác giả, nickname, địa chỉ

Bảng Book gồm các trường : mã sách, tên sách, giá bán, nickname (foreign key với column nickname ở bảng Author)

Yêu cầu

- Fake dữ liệu Author => gồm 3 bản ghi

- Tạo page thêm sửa, xoá, hiển thị danh sách sách. 

Chú ý: Mục nhập tác giả là select option => cho phép chọn tác giả đã tồn tại trong database


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!