IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet
Trang Chủ Web Component Development (SERVJSP) Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet

Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet

by GokiSoft.com - 18:58 17/08/2020 2,232 Lượt Xem

Tạo lớp JavaBean Student gồm các thuộc tính sau : rollno, fullname, gender, email, address

Tạo 1 servlet đặt tên là StudentServlet vs URL là danh-sach-sinh-vien.

Tạo mảng dữ liệu sinh viên trong StudentServlet -> thực hiện gửi dữ liệu sang trang studentlist.jsp để hiển thị như hình sau.

Sử dụng Expression Language/JSTL thực hiện hiển thị giao diện sau

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!