IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet
× 1) Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet 2) Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet 3) Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet 4. Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet 5) Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet 6) Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet 7) Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet 8) Bài tập - Tra cứu thông tin cá nhân - lập trình Java Web - JSP/Servlet 9) Bài tập ôn luyên EL & JSTL trong JSP/Servlet - Lập trình JSP/Servlet 10) Bài tập quản lý sản phẩm sử dụng Session, JSTL, JavaBean trong lập trình JSP/Servlet 11) Dự án quản lý sinh viên + CSDL - Database SQL Server - MySQL - Lập trình JSP/Servlet 12) Thiết kế web tin tức - lập trình JSP/Servlet 13) Bài tập - Thiết kế website bán đồ điện tử - Lập trình JSP/Servlet 14) Bài tập - Thiết kế website bán hàng lưu niệm - giỏ hàng, thanh toán - Lập trình JSP Servlet 15) Bài tập - Quản lý sách & tác giả - Lập trình JSP/Servlet 16) Bài tập - viết flow đăng nhập - Lập trình JSP/Servlet

Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet

by Trần Văn Điệp - 10:58 14/11/2020 1,312 Lượt Xem


Yêu cầu thiết kế máy tính online gồm các chức năng chính +, -, *, /, %

Yêu cầu xử lý tính toán kết quả trên servlet

Tạo trang calculator page như sau

- Route : /calculator

- Servlet : CalculatorServlet

- JSP : calculator.jsp

Thực hiện toàn bộ chức năng trên.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!