IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet
× 1) Bài tập - Hiển thị thông tin sinh viên - fake dữ liệu - truyền dữ liệu từ Servlet tới JSP - Lập trình JSP/Servlet 2) Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Ứng dụng session servlet - Lập trình JSP/Servlet 3. Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet 4) Bài Tập Thiết Kế Calculator Online - Lập trình JSP/Servlet 5) Bài tập - quản lý sinh viên sửa dụng session - Lập trình JSP/Servlet 6) Bài Tập - Giải phương trình bậc 2 & lưu log xử lý - Lập trình JSP/Servlet 7) Bài tập - Phân layout trong JSP - Tìm hiểu đối tượng mặc định trong JSP - Lập trình JSP Servlet

Bài tập - Quản lý sản phẩm sử dụng Session - Lập trình JSP/Servlet

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:44 31/07/2020 1,116 Lượt Xem

Xây dựng trang web sau

Yêu cầu :

Tạo form nhập thông tin như hình trên. Khi người dùng click vào Add Product thì thêm sản phẩm đó vào session hoặc cookie

Thực hiện hiển thị toàn bộ sản phẩm đã lưu trong session hoặc cookie ra hình như trên.

Hoàn thiền các chức năng sửa và xóa sản phẩm


Yêu cầu Servlet

Lưu toàn bộ thông tin sản phẩm vào session hoặc cookie

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!