IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery AJAX Intro

by GokiSoft.Com - 20:22 28/05/2020 3,229 Lượt Xem

AJAX là nghệ thuật trao đổi dữ liệu với máy chủ, và cập nhật các phần của trang web - mà không cần reload trang.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#div1").load("demo_test.txt");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<div id="div1"><h2>Let jQuery AJAX Change This Text</h2></div>

<button>Get External Content</button>

</body>
</html>


AJAX là gì?

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.

Nói ngắn gọn; AJAX là về việc tải dữ liệu trong nền và hiển thị nó trên trang web, mà không cần reload trang.

Ví dụ về các trang sử dụng AJAX: Gmail, Google Maps, Youtube, và Facebook tabs.


Thế còn jQuery và AJAX?

jQuery cung cấp một số phương thức cho AJAX.

Với các phương thức AJAX của jQuery, bạn có thể request text, HTML, XML, hoặc JSON từ máy chủ sử dụng HTTP Get và HTTP Post - Và bạn có thể tải dữ liệu ngoài trực tiếp vào các phần tử HTML đã chọn trên trang web của mình!

Không có jQuery, việc coding AJAX có thể hơi khoai!!

Viết code AJAX thông thường có thể hơi khó khăn, bởi vì các trình duyệt khác nhau có cú pháp khác nhau để thực hiện AJAX. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải viết thêm lệnh để kiểm tra các trình duyệt. Tuy nhiên, jQuery đã giải quyết vấn đề này để chúng ta có thể viết AJAX dễ dàng.


Các phương thức jQuery AJAX

Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các phương thức AJAX.

Bình luậnĐã sao chép!!!