IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
Trang Chủ Học JQuery jQuery Effects - Sliding

jQuery Effects - Sliding

by GokiSoft.Com - 20:37 20/05/2020 2,504 Lượt Xem

Các phương thức Slide jQuery

Với jQuery bạn có thể tạo hiệu ứng trượt (slide) trên các phần tử.

jQuery có các phương thức liên quan đến slide như sau:

  • slideDown()
  • slideUp()
  • slideToggle()

jQuery slideDown()

jQuery slideDown() dùng để show một phần tử từ trên xuống.

Cú pháp:

$(selector).slideDown(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình slide.

Ví dụ

$("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideDown();
});jQuery slideUp()

jQuery slideUp() dùng để show một phần tử từ dưới lên.


Cú pháp:

$(selector).slideUp(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình slide.

Ví dụ

$("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideUp();
});jQuery slideToggle()

jQuery slideToggle() toggle giữa slideDown() và slideUp().

Nếu các yếu tố đã được trượt xuống, slideToggle() sẽ trượt chúng lên.

Nếu các yếu tố đã được trượt lên, slideToggle() sẽ trượt chúng xuống.

$(selector).slideToggle(speed,callback);

Tham số speed chỉ định tốc độ hiding/showing, và có thể lấy các giá trị sau: "slow", "fast", hoặc milliseconds.

Tham số callback là chức năng sẽ được thực thi sau khi hoàn thành quá trình slide.

Ví dụ

$("#flip").click(function(){
  $("#panel").slideToggle();
});

Bình luậnĐã sao chép!!!