IMG-LOGO
× 01. Event - Khoá Học Lập Trình JQuery BT01. Event example - Khoá Học Lập Trình JQuery
jQuery - Chaining

by GokiSoft.Com - 23:26 21/05/2020 2,547 Lượt Xem

jQuery Method Chaining (Chuỗi phương thức)

Cho đến bây giờ chúng ta vẫn viết từng câu lệnh jQuery (lần lượt từng câu một).

Tuy nhiên, có một kỹ thuật gọi là chaining, cho phép chúng ta chạy nhiều lệnh jQuery, lần lượt, trên cùng phần tử.

Tip: Bằng cách này, các trình duyệt không phải tìm cùng một phần tử nhiều lần.

Để làm điều đó bạn có thể dùng dấu "." và gọi đến phương thức tiếp theo.

Ví dụ sau đây gọi đến các phương thức css()slideUp(), và slideDown(). Phần tử "p1" đầu tiên là chuyển đỏ, sau đó nó slide up, và cuối cùng là slide down:

Ví du

$("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);

Chúng ta cũng có thể gọi thêm phương thức nếu cần.

Tip: Khi chaining, dòng lệnh có thể khá dài. Tuy nhiên, jQuery không quá nghiêm ngặt về cú pháp; bạn có thể định dạng nó như bạn muốn, bao gồm xuống dòng và thụt lề.

Ví du

$("#p1").css("color", "red")
  .slideUp(2000)
  .slideDown(2000);

Bình luậnĐã sao chép!!!