IMG-LOGO
× 01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery 02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap 03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap 04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap 05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap 06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1 07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2 08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap
Trang Chủ Học Bootstrap Bootstrap 4 Jumbotron

Bootstrap 4 Jumbotron

by GokiSoft.Com - 19:30 12/10/2020 4,203 Lượt Xem

Bootstrap 4 Jumbotron

Một jumbotron đưa ra một hộp chứa màu xám để kêu gọi thêm sự chú ý đến một số nội dung hoặc thông tin đặc biệt.

Mẹo: Trong một jumbotron, bạn có thể thêm mã HTML thoải mái, cũng như bao gồm cả các phần tử/lớp Bootstrap nữa.

Dưới đây là một ví dụ về jumbotron:

Bootstrap Tutorial

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

Dùng thẻ <div> với class .jumbotron để tạo một jumbotron:

Ví dụ

<div class="jumbotron">
  <h1>Bootstrap Tutorial</h1>
  <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS...</p>
</div>

Full-width Jumbotron

Nếu bạn muốn một jumbotron rộng hết màn hình, add class .jumbotron-fluid sau đó add class .container hoặc .container-fluid ở phần tử div bên trong nó:

Ví dụ

<div class="jumbotron jumbotron-fluid">
  <div class="container">
    <h1>Bootstrap Tutorial</h1>
    <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS...</p>
  </div>
</div>

Bình luậnĐã sao chép!!!