IMG-LOGO
× 01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery 02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap 03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap 04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap 05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap 06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1 07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2 08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap
Trang Chủ Học Bootstrap Bootstrap 4 Spinners

Bootstrap 4 Spinners

by GokiSoft.Com - 19:29 12/10/2020 2,869 Lượt Xem

Spinners

Để tạo spinner/loader, sử dụng class .spinner-border:


Ví dụ


<div class="spinner-border"></div>


Colored Spinners

Sử dụng bất kỳ tiện ích màu text nào để thêm màu cho spinner:Ví dụ


<div class="spinner-border text-muted"></div>
<div class="spinner-border text-primary"></div>
<div class="spinner-border text-success"></div>
<div class="spinner-border text-info"></div>
<div class="spinner-border text-warning"></div>
<div class="spinner-border text-danger"></div>
<div class="spinner-border text-secondary"></div>
<div class="spinner-border text-dark"></div>
<div class="spinner-border text-light"></div>


Growing Spinners

Sử dụng class .spinner-grow nếu bạn muốn spinner/loader trông như sau thay vì "quay":


Ví dụ


<div class="spinner-grow text-muted"></div>
<div class="spinner-grow text-primary"></div>
<div class="spinner-grow text-success"></div>
<div class="spinner-grow text-info"></div>
<div class="spinner-grow text-warning"></div>
<div class="spinner-grow text-danger"></div>
<div class="spinner-grow text-secondary"></div>
<div class="spinner-grow text-dark"></div>
<div class="spinner-grow text-light"></div>


Spinner Size

Dùng .spinner-border-sm hoặc .spinner-grow-sm để tạo một spinner nhỏ hơn:


Ví dụ


<div class="spinner-border spinner-border-sm"></div>
<div class="spinner-grow spinner-grow-sm"></div>


Spinner Buttons

Bạn cũng có thể add spinners vào button, có hoặc không có chữ trong button:


Ví dụ


<button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
</button>

<button class="btn btn-primary">
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
</button>

<button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  Loading..
</button>

<button class="btn btn-primary" disabled>
  <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
  Loading..
</button>

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!