IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề JavaFree- Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced
× 1. JavaFree- Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

JavaFree- Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 18:58 04/06/2020 7,242 Lượt Xem

Theo dõi nội dụng học theo từng buổi tại chủ đề này.

Note: Bạn có thể tìm kiếm thêm bài tập và bài giảng trong các mục của từng môn học. Phần mục lục này chỉ chứa một số bài giảng và bài tập

#Phần I. Java Basic

##Ngày 1: Cài Đặt Môi Trường & Tạo Dự Án Đầu Tiên *

STTNội Dung HọcLink bài học
1Hướng dẫn cài đặt môi trường javaXem tại đây
2

Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên (Hello World)

Xem tại đây

3Khai báo biến và toán tử trong javaXem tại đây

BÀI TẬP
4Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án

Xem tại đây

5Nhập xuất java - Scanner trong java

Xem tại đây

6Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java

Xem tại đây


##Ngày 2: Mệnh đề điều kiện & Vòng Lặp + Mảng *

STTNội Dung Lý Thuyết
1

Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java

2

Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

3

Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản


STTDanh Sách Bài Tập
1

Giải phương trình bậc 2 trong java

2

Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java

3

Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên

4

Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2

##Ngày 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng *

STTLý Thuyết
1

09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản


STTBài Tập
1

OOP - căn bản - quản lý sách bằng java

2

OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật

3

OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP

##Ngày 4: Lập Trình Hướng Đối Tượng + Interface *

STTLý Thuyết
1

10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản


STTBài Tập
1

OOP - quản lý sách trong java

2

OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

3

OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

##Ngày 5: Ôn Luyện Kiến Thức Java Căn Bản *

STTBài Tập Ôn Luyện Phần Basic
1

Examination & Test >> Quản lý Hource trong Java

2

Examination & Test >> Interface trong java >> Java basic

#Phần II. Java Advanced

##Ngày 1: Tìm Hiểu Package & Collections *

STTPackage & Collections
1

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao

2

02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao


Bài Tập
1

Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer

2

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap

##Ngày 2: Tìm hiểu Files *

STTThao Tác Files
1

Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao


Bài Tập
1

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

2

Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream)

##Ngày 2: Tìm hiểu Thread & MultiThreading *

STTThread
1

Tìm hiểu Thread - Phân 1

2

Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2

3

Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3

4

Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao - Phần 4

5

Giải thích synchronized - Phần 5


Bài Tập
1

Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự

2

Bài toán đa luồng (MultiThreading in java) đọc File trong Java

3

Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java

##Ngày 4: Tạo Ứng Dụng Java Swing *

STTJava Swing
1

Hướng dẫn học java swing Phần 1

2

Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing


Bài Tập
1

Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

##Ngày 5: Tạo dự án Java Swing + CSDL (MySQL) *

STTJava Swing + CSDL MySQL
1

Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - Phần 1

2

Kết nối CSDL bằng java swing - Phần 2


Bài Tập
1

Quản lý phòng tập GYM - Java Swing 

2

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

##Ngày 6: Ôn luyện tổng kết Java Advanced

STTÔn Luyện Java Tổng Quát
1

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing

#Phần III. Tìm hiểu XML/JSON trong dự án Java

##Ngày 1: Ứng dụng XML/JSON trong dự án Java *

STTLý Thuyết
1Yêu cầu tự học nắm cách viết tài liệu XML/JSON
2

Số số ví dụ chia sẻ từ lớp học Hướng dẫn viết tài liệu XML , 

3

Hướng dẫn phân tích tài liệu XML quản lý lớp học bằng Java

4

Hướng dẫn tạo dự án quản lý sinh viên + import + export XML File


Bài Tập
1

Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java


Những Bạn Muốn Theo Khoá Học Java Basic tới Java Advanced => Vui lòng làm theo hướng dẫn sau

B1. Đăng ký tài khoản trên gokisoft.

B2. Click vào link sau JavaFree


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Bài Tập Hôm Nay

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!