IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic [Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP Quản Lí Cán Bộ

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic
[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

by GokiSoft.com - 15:36 23/03/2021 19,638 Lượt Xem

Theo dõi nội dụng học theo từng buổi tại chủ đề này.

Note: Bạn có thể tìm kiếm thêm bài tập và bài giảng trong các mục của từng môn học. Phần mục lục này chỉ chứa một số bài giảng và bài tập

#Phần I. Java Basic

##Ngày 1: Cài Đặt Môi Trường & Tạo Dự Án Đầu Tiên *

STTNội Dung HọcLink bài học
1Hướng dẫn cài đặt môi trường javaXem tại đây
2

Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên (Hello World)

Xem tại đây

3Khai báo biến và toán tử trong javaXem tại đây

BÀI TẬP
4Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án

Xem tại đây

5Nhập xuất java - Scanner trong java

Xem tại đây

6Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java

Xem tại đây


##Ngày 2: Mệnh đề điều kiện & Vòng Lặp + Mảng *

STTNội Dung Lý Thuyết
1

Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java

2

Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

3

Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản


STTDanh Sách Bài Tập
1

Giải phương trình bậc 2 trong java

2

Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java

3

Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên

4

Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2

##Ngày 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng *

STTLý Thuyết
1

09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản


STTBài Tập
1

OOP - căn bản - quản lý sách bằng java

2

OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật

3

OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP

##Ngày 4: Lập Trình Hướng Đối Tượng + Interface *

STTLý Thuyết
1

10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản


STTBài Tập
1

OOP - quản lý sách trong java

2

OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java

3

OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

##Ngày 5: Ôn Luyện Kiến Thức Java Căn Bản *

STTBài Tập Ôn Luyện Phần Basic
1

Examination & Test >> Quản lý Hource trong Java

2

Examination & Test >> Interface trong java >> Java basic

#Phần II. Java Advanced

##Ngày 1: Tìm Hiểu Package & Collections *

STTPackage & Collections
1

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao

2

02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao


Bài Tập
1

Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer

2

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap

##Ngày 2: Tìm hiểu Files *

STTThao Tác Files
1

Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao


Bài Tập
1

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

2

Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream)

##Ngày 2: Tìm hiểu Thread & MultiThreading *

STTThread
1

Tìm hiểu Thread - Phân 1

2

Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2

3

Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3

4

Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao - Phần 4

5

Giải thích synchronized - Phần 5


Bài Tập
1

Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự

2

Bài toán đa luồng (MultiThreading in java) đọc File trong Java

3

Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java

##Ngày 4: Tạo Ứng Dụng Java Swing *

STTJava Swing
1

Hướng dẫn học java swing Phần 1

2

Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing


Bài Tập
1

Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

##Ngày 5: Tạo dự án Java Swing + CSDL (MySQL) *

STTJava Swing + CSDL MySQL
1

Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - Phần 1

2

Kết nối CSDL bằng java swing - Phần 2


Bài Tập
1

Quản lý phòng tập GYM - Java Swing 

2

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

##Ngày 6: Ôn luyện tổng kết Java Advanced

STTÔn Luyện Java Tổng Quát
1

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing

#Phần III. Tìm hiểu XML/JSON trong dự án Java

##Ngày 1: Ứng dụng XML/JSON trong dự án Java *

STTLý Thuyết
1Yêu cầu tự học nắm cách viết tài liệu XML/JSON
2

Số số ví dụ chia sẻ từ lớp học Hướng dẫn viết tài liệu XML , 

3

Hướng dẫn phân tích tài liệu XML quản lý lớp học bằng Java

4

Hướng dẫn tạo dự án quản lý sinh viên + import + export XML File


Bài Tập
1

Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java


Những Bạn Muốn Theo Khoá Học Java Basic tới Java Advanced => Vui lòng làm theo hướng dẫn sau

B1. Đăng ký tài khoản trên gokisoft.

B2. Click vào link sau JavaFree


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!